Hakeminen Vaskivuoren lukioon keväällä 2018

Esittelytilaisuudet ke 24.1.2018 klo 14 oppilaat ja klo 18 vanhemmat

Katso tarkemmat hakuohjeet (tulostettava versio)

Vaskivuoren lukioon valitaan keväällä 2018 yhteensä 318 opiskelijaa; heistä 278 yleislukioon, 33 musiikkilukioon ja 7 tanssilukioon. Yleislukion kiintiöstä 24 paikkaa on varattu medialinjan opiskelijoille.

 
Peruskoululaisten yhteishakuaika on 20.2.-13.3.2018. Lukioon hakeminen tapahtuu sähköisen yhteishakujärjestelmän kautta http://www.opintopolku.fi. Lukion opinto-ohjelman valintakorttia ei enää palauteta Vaskivuoren lukiolle. Lukion ainevalinnat kysytään kesäkuussa, joten niitä on hyvä miettiä jo etukäteen. Musiikki- ja tanssilukion sekä medialinjalle haettaessa linjojen erilliset hakukortit palautetaan lukiolle hakuajan päättymiseen mennessä. Linjojen erillisten hakukorttien täyttäminen saattaa joiltakin kohdilta olla vaikeaa, mutta valinnat ovat alustavia. Kesällä lukiopaikan varmistamisen yhteydessä valintoja tarkennetaan ja niitä voi silloin muuttaa.
 
HAKUAIKATAULU:
- Hakuaika 20.2.-13.3.2018 klo 15.00 mennessä (http://www.opintopolku.fi)
- Lukion opinto-ohjelman valinta- ja hakukortit toimitetaan Vaskivuoren lukioon 13.3.2018 mennessä. Tämä on Opintopolkuun kirjattu ennakkotehtävänä.
- Jokaiselle erikoislukioon tai medialinjalle hakevalle lähetetään henkilökohtainen kutsu pääsykokeisiin viimeistään viikkoa ennen pääsykoetta.
- Medialinjan haastattelut ovat 9-10.5.2018
- Musiikkilukion pääsykokeet ovat 14.-16.5.2018
- Tanssilukion pääsykokeet ovat 17.-18.5.2018
- Valintojen julkistus 14.6.2018 klo 9.00
- Opiskelijapaikan vastaanotto ja lukion ainevalintojen varmistaminen 14.-15.6.2018 klo 9-16. Lukioon toimitetaan tiedonsiirto perusopetuksesta toiselle asteelle-lomake sekä alkuperäinen peruskoulun päättötodistus.

Kieliohjelma
A-kielet: englanti, ruotsi, saksa, ranska, venäjä, espanja
B1-kieli: ruotsi
B2-kielet: saksa, ranska
B3-kielet: saksa, ranska, venäjä, espanja, kiina
Muut kielet: latina, japani, italia


Vaskivuoren lukion hakukoodi 0260

Linjat ja niiden valintakortit:

Yleislukio
Linjakoodi: 000
1) lukion opinto-ohjelman valintakortti

Medialinja
Linjakoodi: 825
1) lukion opinto-ohjelman valintakortti
2) medialinjan hakukortti

Musiikkilukio 
Linjakoodi: 805
1) lukion opinto-ohjelman valintakortti
2) musiikkilukion ainevalinnat

+ liitteenä selvitys musiikkiopinnoista
Selvitys musiikkiopinnoista voi olla joko kopiot tutkintojen suoritussivuista, jos opiskelee jonkun musiikkioppilaitoksen opiskelijana tai vapaamuotoinen ytimekäs selvitys tähänastisista musiikkiopinnoista, jonka oppilas
itse allekirjoittaa.
+ liitteenä selvitys musiikkiopinnoista
Selvitys musiikkiopinnoista voi olla joko kopiot tutkintojen suoritussivuista, jos opiskelee jonkun musiikkioppilaitoksen opiskelijana tai vapaamuotoinen ytimekäs selvitys tähänastisista musiikkiopinnoista, jonka oppilas itse allekirjoittaa.

HUOMIO! Muita soiton- ja laulunopettajien lausuntoja, erillisiä kurssitodistuksia tms. ei tarvitse liittää hakemukseen.

Tanssilukio
Linjakoodi: 806
1) lukion opinto-ohjelman valintakortti
2) tanssilukion hakukortti
+ liitteenä selvitys tanssiopinnoista


Selvitys tanssiopinnoista on vapaamuotoinen ytimekäs selvitys tähänastisista tanssiopinnoista, jonka oppilas itse allekirjoittaa.
 
Lukion opinto-ohjelman valintakortti on lisäksi sähköisesti täytettävissä:
www.vantaa.fi>verkkoasiointi>opetus- ja kasvatus>ammatillisen koulutuksen ja lukion lomakkeet. 
 
HUOMIO! Musiikki- ja tanssilukion sekä medialinjan valintakortit toimitetaan Vaskivuoren lukioon 13.3.2018 mennessä siinäkin tapauksessa, että opiskelija hakee muulta kuin ensimmäiseltä hakutoiveelta.

Tarkemmat tiedot pääsykokeista löytyy tämän sivun yläosan aikataulun pdf-tiedostosta.

Vaskivuoressa voit saavuttaa Suomen parhaimmat yo-tulokset (Roope Kallionpää yo:ssa 8 laudarilla Suomen 2. paras tulos keväällä 2009) tai menestyä muilla elämän osa-alueilla. Lue kooste muista menestymisistä. Huomioimme kaveritoiveen opiskelijoiden ryhmittelyssä, joten tervetuloa aloittamaan lukio-opiskelu yhdessä kaverisi kanssa!

Lue myös: Miten opiskelijat valitaan lukioon?

Lukion esite
Menestystä!