Hakeminen Vaskivuoren lukioon keväällä 2020

Esittelytilaisuudet ke 22.1.2020 klo 14 oppilaille ja klo 18 vanhemmille.

Katso tarkemmat hakuohjeet (tulostettava versio)

Vaskivuoren lukion lyhyt esittely (pdf)

Vaskivuoren lukion kurssit lyhyesti

Vaskivuoren lukioon valitaan keväällä 2020 yhteensä 318 opiskelijaa; heistä 278 yleislukioon, 33 musiikkilukioon ja 7 tanssilukioon. Yleislukion kiintiöstä 24 paikkaa on varattu medialinjan opiskelijoille.

Peruskoululaisten yhteishakuaika on 18.2. - 10.3.2020. Lukioon hakeminen tapahtuu sähköisen yhteishakujärjestelmän kautta https://www.opintopolku.fi. Lukion opinto-ohjelman valintakorttia ei enää palauteta Vaskivuoren lukiolle. Lukion ainevalinnat kysytään kesäkuussa, joten niitä on hyvä miettiä jo etukäteen. Musiikki- ja tanssilukion sekä medialinjalle haettaessa linjojen erilliset hakukortit palautetaan lukiolle hakuajan päättymiseen mennessä. Linjojen erillisten hakukorttien täyttäminen saattaa joiltakin kohdilta olla vaikeaa, mutta valinnat ovat alustavia. Kesällä lukiopaikan varmistamisen yhteydessä valintoja tarkennetaan ja niitä voi silloin muuttaa.

 
HAKUAIKATAULU:
- Hakuaika 18.2. - 10.3.2020 klo 15.00 mennessä (http://www.opintopolku.fi)
- Musiikki- ja tanssilukion sekä medialinjan hakukortit toimitetaan Vaskivuoren lukioon 10.3.2020 mennessä. Tämä on Opintopolkuun kirjattu ennakkotehtävänä.
- Jokaiselle erikoislukioon tai medialinjalle hakevalle lähetetään henkilökohtainen kutsu pääsykokeisiin viimeistään viikkoa ennen pääsykoetta.
- Medialinjan haastattelut ovat 4. - 5.5.2020
- Musiikkilukion pääsykokeet ovat 11. - 13.5.2020
- Tanssilukion pääsykokeet ovat 16. -17.5.2020
- Valintojen julkistus 11.6.2020 klo 9.00
- Opiskelijapaikan vastaanotto ja lukion ainevalintojen varmistaminen 11.6. klo 9-17 ja 12.6.2020 klo 9-15 lukion aulassa. Alkuperäistä peruskoulun päättötodistusta ei enää toimiteta lukiolle, vaan lukiopaikka hyväksytään sähköpostiin toimitetun linkin kautta.

Kieliohjelma
A-kielet: englanti, ruotsi, saksa, ranska, venäjä, espanja
B1-kieli: ruotsi
B2-kielet: saksa, ranska
B3-kielet: saksa, ranska, venäjä, espanja, kiina, latina, italia
Muut kielet: japani
 

LINJAT JA VALINTAKORTIT


Yleislukio
Haku: Lukio
1) lukion opinto-ohjelman valintakortti

Medialinja
Haku: Lukion medialinja
1) lukion opinto-ohjelman valintakortti
2) medialinjan hakukortti

Musiikkilukio 
Haku: Lukion musiikkilinja (erityinen koulutustehtävä)
1) lukion opinto-ohjelman valintakortti
2) musiikkilukion ainevalinnat

+ liitteenä selvitys musiikkiopinnoista
Selvitys musiikkiopinnoista voi olla joko kopiot tutkintojen suoritussivuista, jos opiskelee jonkun musiikkioppilaitoksen opiskelijana tai vapaamuotoinen ytimekäs selvitys tähänastisista musiikkiopinnoista, jonka oppilas
itse allekirjoittaa.
 
+ liitteenä selvitys musiikkiopinnoista
Selvitys musiikkiopinnoista voi olla joko kopiot tutkintojen suoritussivuista, jos opiskelee jonkun musiikkioppilaitoksen opiskelijana tai vapaamuotoinen ytimekäs selvitys tähänastisista musiikkiopinnoista, jonka oppilas itse allekirjoittaa.

HUOMIO! Muita soiton- ja laulunopettajien lausuntoja, erillisiä kurssitodistuksia tms. ei tarvitse liittää hakemukseen.

Lisätietoa musiikkilukion pääsykokeista


Tanssilukio
Haku: Lukion tanssilinja (erityinen koulutustehtävä)
1) lukion opinto-ohjelman valintakortti
2) tanssilukion hakukortti
+ liitteenä selvitys tanssiopinnoista

Selvitys tanssiopinnoista on vapaamuotoinen ytimekäs selvitys tähänastisista tanssiopinnoista, jonka oppilas itse allekirjoittaa.
 
HUOMIO! Musiikki- ja tanssilukion sekä medialinjan valintakortit toimitetaan Vaskivuoren lukioon 10.3.2020 mennessä siinäkin tapauksessa, että opiskelija hakee muulta kuin ensimmäiseltä hakutoiveelta.

Tarkemmat tiedot pääsykokeista löytyy tämän sivun yläosan aikataulun pdf-tiedostosta.

Huomioimme kaveritoiveen opiskelijoiden ryhmittelyssä, joten tervetuloa aloittamaan lukio-opiskelu yhdessä kaverisi kanssa!

Lue myös: Miten opiskelijat valitaan lukioon?

Lukion esite
Menestystä!