Hakeminen Vaskivuoren lukioon keväällä 2019

Esittelytilaisuudet ke 23.1.2019 klo 14 oppilaat ja klo 18 vanhemmat

Vaskivuoren lukioon valitaan keväällä 2019 yhteensä 318 opiskelijaa; heistä 278 yleislukioon, 33 musiikkilukioon ja 7 tanssilukioon. Yleislukion kiintiöstä 24 paikkaa on varattu medialinjan opiskelijoille.

Katso tarkemmat hakuohjeet (tulostettava versio)

Peruskoululaisten yhteishakuaika on 19.2. - 12.3.2019. Lukioon hakeminen tapahtuu sähköisen yhteishakujärjestelmän kautta https://www.opintopolku.fi. Lukion opinto-ohjelman valintakorttia ei enää palauteta Vaskivuoren lukiolle. Lukion ainevalinnat kysytään kesäkuussa, joten niitä on hyvä miettiä jo etukäteen. Musiikki- ja tanssilukion sekä medialinjalle haettaessa linjojen erilliset hakukortit palautetaan lukiolle hakuajan päättymiseen mennessä. Linjojen erillisten hakukorttien täyttäminen saattaa joiltakin kohdilta olla vaikeaa, mutta valinnat ovat alustavia. Kesällä lukiopaikan varmistamisen yhteydessä valintoja tarkennetaan ja niitä voi silloin muuttaa.
 
HAKUAIKATAULU:
- Hakuaika 19.2. - 12.3.2019 klo 15.00 mennessä (http://www.opintopolku.fi)
- Musiikki- ja tanssilukion sekä medialinjan hakukortit toimitetaan Vaskivuoren lukioon 12.3.2019 mennessä. Tämä on Opintopolkuun kirjattu ennakkotehtävänä.
- Jokaiselle erikoislukioon tai medialinjalle hakevalle lähetetään henkilökohtainen kutsu pääsykokeisiin viimeistään viikkoa ennen pääsykoetta.
- Medialinjan haastattelut ovat 7.5. ja 8.5.2019
- Musiikkilukion pääsykokeet ovat 13. - 15.5.2019
- Tanssilukion pääsykokeet ovat 16. -17.5.2019
- Valintojen julkistus 13.6.2019 klo 9.00
- Opiskelijapaikan vastaanotto ja lukion ainevalintojen varmistaminen 13.6. klo 9-17 ja 14.6.2019 klo 9-15 lukion aulassa. Ota mukaasi tiedonsiirto perusopetuksesta toiselle asteelle-lomake. Alkuperäistä peruskoulun päättötodistusta ei enää toimiteta lukiolle, vaan lukiopaikka hyväksytään sähköpostiin toimitetun linkin kautta.

Kieliohjelma
A-kielet: englanti, ruotsi, saksa, ranska, venäjä, espanja
B1-kieli: ruotsi
B2-kielet: saksa, ranska
B3-kielet: saksa, ranska, venäjä, espanja, kiina, latina, italia
Muut kielet: japani
 

LINJAT JA VALINTAKORTIT


Yleislukio
Haku: Lukio
1) lukion opinto-ohjelman valintakortti

Medialinja
Haku: Lukion medialinja
1) lukion opinto-ohjelman valintakortti
2) medialinjan hakukortti

Musiikkilukio 
Haku: Lukion musiikkilinja (erityinen koulutustehtävä)
1) lukion opinto-ohjelman valintakortti
2) musiikkilukion ainevalinnat

+ liitteenä selvitys musiikkiopinnoista
Selvitys musiikkiopinnoista voi olla joko kopiot tutkintojen suoritussivuista, jos opiskelee jonkun musiikkioppilaitoksen opiskelijana tai vapaamuotoinen ytimekäs selvitys tähänastisista musiikkiopinnoista, jonka oppilas
itse allekirjoittaa.
 
+ liitteenä selvitys musiikkiopinnoista
Selvitys musiikkiopinnoista voi olla joko kopiot tutkintojen suoritussivuista, jos opiskelee jonkun musiikkioppilaitoksen opiskelijana tai vapaamuotoinen ytimekäs selvitys tähänastisista musiikkiopinnoista, jonka oppilas itse allekirjoittaa.

HUOMIO! Muita soiton- ja laulunopettajien lausuntoja, erillisiä kurssitodistuksia tms. ei tarvitse liittää hakemukseen.

Lisätietoa musiikkilukion pääsykokeista


Tanssilukio
Haku: Lukion tanssilinja (erityinen koulutustehtävä)
1) lukion opinto-ohjelman valintakortti
2) tanssilukion hakukortti
+ liitteenä selvitys tanssiopinnoista

Selvitys tanssiopinnoista on vapaamuotoinen ytimekäs selvitys tähänastisista tanssiopinnoista, jonka oppilas itse allekirjoittaa.
 
HUOMIO! Musiikki- ja tanssilukion sekä medialinjan valintakortit toimitetaan Vaskivuoren lukioon 12.3.2019 mennessä siinäkin tapauksessa, että opiskelija hakee muulta kuin ensimmäiseltä hakutoiveelta.

Tarkemmat tiedot pääsykokeista löytyy tämän sivun yläosan aikataulun pdf-tiedostosta.

Huomioimme kaveritoiveen opiskelijoiden ryhmittelyssä, joten tervetuloa aloittamaan lukio-opiskelu yhdessä kaverisi kanssa!

Lue myös: Miten opiskelijat valitaan lukioon?

Lukion esite
Menestystä!