Musiikkilukio

Opetusministeriö on määrännyt Vaskivuoren lukiolle musiikin erityistehtävän. Musiikkilukiossa on yhteensä 120 opiskelijaa, vuosittain valitaan 33 uutta opiskelijaa. Musiikkilukioon opiskelijat valitaan yhteispistemäärän mukaan, joka muodostuu pääsykokeesta ja peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvosta.

Musiikkilukiossa opiskelijat suorittavat vähintään 13 kurssia musiikkikursseja pakollisina opintoina. He voivat jättää vastaavasti kursseja pois lukion valtakunnallisesta opinto-ohjelmasta. Tästä annetaan tarkat ohjeet koulun opetussuunnitelmassa.

Vaskivuoren lukion musiikkilukiossa on mahdollisuus laulaa huipputasoisissa kuoroissa, osallistua musiikkiteatteriin, Big Bandiin, kamarimusiikkiin, rockyhtyeisiin ja äänistystekniikkaan. Koulutyön yhteydessä on mahdollisuus osallistua maksullisille soiton ja laulun yksityistunneille, jotka järjestää Vaskivuoren lukion musiikkiseura ry.